Filtr SVG działa tylko po dodaniu w atrybucie stylu (Firefox)

Dodałem efekt rozmycia svg do mojego HTML (tekst / html):

<html>
  <head>...</head>
  <body>
    ...
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="0">
      <filter height="116%" width="116%" y="-8%" x="-8%" id="svgBlur">
         <feGaussianBlur stdDeviation="8" in="SourceGraphic"/>
      </filter>
    </svg>
  </body>
</html>

Do którego odniesienia w moim arkuszu CSS:

#page-container {
  filter: url("#svgBlur");
  -webkit-filter: blur(8px);
}

W ten sposób kontener # strony wygląda na biały (FF nie rozpoznaje filtra SVG).

Funkcjonalna część:

Kiedy wyłączyłem powyższą regułę filtrowania w Firebug i wczytałem ją w atrybucie stylu kontenera # page-box, działa to jak urok.

<div id="page-container" style="filter: url("#svgBlur");">

Co nadzoruję?

Nagłówki odpowiedzi:

Cache-Control  no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Connection Keep-Alive
Content-Encoding  gzip
Content-Language  nl
Content-Length 6098
Content-Type  text/html; charset=utf-8
Date  Mon, 02 Dec 2013 14:47:01 GMT
Etag  "1385995621"
Expires Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT
Keep-Alive timeout=15, max=100
Last-Modified  Mon, 02 Dec 2013 14:47:01 +0000
Link  </nl/node/215271>; rel="canonical",</nl/node/215271>; rel="shortlink"
Server Apache/2.2.3 (Red Hat)
Vary  Accept-Encoding
X-Powered-By  PHP/5.3.19

Problem on Firefox 25 OSX. Webkit browsers work fine, because they use the css blur filter

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion