Jak wyświetlić dane z powiązanych tabel w CGridview w yii

Próbuję wyświetlić wyniki za pomocą CGridView. mam dwa stołyUżytkownicy iprodukty. ExiProducts jest tabelą, która utrzymuje relację wiele do wielu między wtedy i niech nazwa relacji to „myrelation”

public function actionSearch() {  
  if(isset($_GET['searchButton'] && $_GET['searchType']==='products') {
    $searchString= trim(strip_tags($_GET['searchValue']));
    $model=new Products;
    $criteria->compare('productName', $searchString, TRUE, 'AND', TRUE);
    $criteria->compare('productType',$searchString,true,'OR',TRUE);
    $criteria->compare('productBrand',$searchString,true,'OR',TRUE);
    $criteria->compare('description',$searchString,true,'OR',true);

    $dataProviderObj=new CActiveDataProvider($model, array(
      'criteria'=>$criteria,
    )); 


  }

  $this->render('search',array(
    'dataProviderObj'=>$dataProviderObj,
    'model'=>$model,

  ));

}

To jest mójview.php

 $this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(
    'id'=>'users-grid',

    'dataProvider'=>$dataProviderObj,
    'columns'=>array(

      'productName',
      'productType',
      'productBrand',
      'description',
          'I WANT THE NAME OF EVERY USER THAT CREATED THIS PRODUCT 
 HERE WHICH IS IN THE USERS TABLE '

    ),
 ));

Czy ktoś może mi powiedzieć, jak mogę uzyskać nazwę użytkowników tworzących tam produkty. kolumny wużytkowników stół jest

UserId,
Username

iExiProducts są

UserId,
ProductId

Zaktualizowałem mój kod

public function gridCreateUser($data,$row) {
   $myproducts=array();

   $user = $data->userId;
   $records= Users::model()->with('usersproducts')->findAll('userId=:userId',array(':userId'=>$user));
    foreach($records as $record)
    {
      foreach($record->usersproducts as $productis)
      {
        $myproducts[]=$productis->productName;
      }

    }
    return $myproducts;


}

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion