Jak zeskrobać stronę wymagającą zalogowania się najpierw za pomocą Pythona

Po pierwsze, myślę, że warto to powiedzieć, wiem, że jest kilka podobnych pytań, ale Żaden z nich nie działa dla mnie ...

Jestem nowicjuszem w Pythonie, HTML i skrobaku WWW. Próbuję zeskanować informacje o użytkowniku ze strony internetowej, która musi się najpierw zalogować. W moich testach używam skrobaczki moich ustawień e-mail z github jako przykładów. Główna strona to „https://github.com/login„a strona docelowa to”https://github.com/settings/emails'

Oto lista metod, które wypróbowałem

##################################### Method 1
import mechanize
import cookielib
from BeautifulSoup import BeautifulSoup
import html2text

br = mechanize.Browser()
cj = cookielib.LWPCookieJar()
br.set_cookiejar(cj)

# Browser options
br.set_handle_equiv(True)
br.set_handle_gzip(True)
br.set_handle_redirect(True)
br.set_handle_referer(True)
br.set_handle_robots(False)
br.set_handle_refresh(mechanize._http.HTTPRefreshProcessor(), max_time=1)


br.addheaders = [('User-agent', 'Chrome')]

# The site we will navigate into, handling it's session
br.open('https://github.com/login')

for f in br.forms():
  print f

br.select_form(nr=0)

# User credentials
br.form['login'] = 'myusername'
br.form['password'] = 'mypwd'

# Login
br.submit()

br.open('github.com/settings/emails').read()


################ Method 2
import urllib, urllib2, cookielib

username = 'myusername'
password = 'mypwd'

cj = cookielib.CookieJar()
opener = urllib2.build_opener(urllib2.HTTPCookieProcessor(cj))
login_data = urllib.urlencode({'username' : username, 'j_password' : password})
opener.open('https://github.com/login', login_data)
resp = opener.open('https://github.com/settings/emails')
print resp.read()############# Method 3
import urllib
opener = urllib.FancyURLopener()
print opener.open('http://myusername:[email protected]/settings/emails').read()
########## Method 4
import mechanize
import cookielib

br = mechanize.Browser()
cj = cookielib.LWPCookieJar()
br.set_cookiejar(cj)

br.set_handle_equiv(True)
br.set_handle_gzip(True)
br.set_handle_redirect(True)
br.set_handle_referer(True)
br.set_handle_robots(False)
br.set_handle_refresh(mechanize._http.HTTPRefreshProcessor(), max_time=1)
#br.set_debug_http(True)
#br.set_debug_redirects(True)
#br.set_debug_responses(True)

br.addheaders = [('User-agent', 'Chrome')]

br.add_password('https://github.com/settings/emails', 'myusername', 'mypwd')
br.open('https://github.com/settings/emails')
print br.response().read()############ Methods 5
from requests import session

payload = {
  'action': 'login',
  'username': 'myusername',
  'password': 'mypwd'
}

with session() as c:
  c.post('https://github.com/login', data=payload)
  request = c.get('https://github.com/settings/emails')
  print request.headers
  print request.text########### Method 6
import requests
from requests.packages.urllib3 import add_stderr_logger
import sys
from bs4 import BeautifulSoup as bs

add_stderr_logger()
s = requests.Session()

s.headers['User-Agent'] = 'Chrome'

username = 'myusername'
password = 'mypwd'
url = 'https://github.com/login'

# after examining the HTML of the website you're trying to log into
# set name_form to the name of the form element that contains the name and
# set password_form to the name of the form element that will contain the password
login = {'login': username, 'password': password}
login_response = s.post(url, data=login)
for r in login_response.history:
  if r.status_code == 401: # 401 means authentication failed
    print 'error!'
    sys.exit(1) # abort


pdf_response = s.get('https://github.com/settings/emails') # Your cookies and headers are automatically included
soup = bs(pdf_response.content)

Przeczytałem również kilka dyskusji na temat różnic między uwierzytelnianiem HTTP a plikami cookie. Wciąż żaden z nich nie działał.

Proszę o pomoc i wszelka pomoc zostanie doceniona. Dziękuję Ci bardzo.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion