Wiele wersji PHP na tym samym polu

Czy możliwe jest uruchomienie wielu wersji PHP w tym samym oknie (np. Szyn). Oto mój problem, muszę rozpocząć prace nad nowym projektem i planowałem użyć PHP 5.3, aby móc korzystać z najnowszej struktury Zend i aktywnego z nią rekordu.
Jednak maszyna, na której muszę hostować moją aplikację, ma PHP 4.4 i jest tam kilka innych aplikacji. Nie chcę aktualizować wersji PHP na serwerze, ponieważ w przeszłości miałem wiele problemów podczas aktualizacji wersji PHP i przestarzałych funkcji.
Zastanawiałem się, czy możliwe jest posiadanie wielu wersji PHP na tym samym polu, a następnie jakoś określić wersję, którą chcesz załadować swoją aplikację (podobnie do szyn)

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion