AutoCompleteTextView zezwala tylko na sugerowane opcje

mamDialogFragment to zawieraAutoCompleteTextView, iCancel iOK guziki.

TheAutoCompleteTextView podaje sugestie nazw użytkowników, które otrzymuję z serwera.

Chcę ograniczyć użytkownikowi możliwość wprowadzania tylko istniejących nazw użytkowników.

Wiem, że mogę sprawdzić, czy ta nazwa użytkownika istnieje, gdy użytkownik kliknieOK, ale czy jest jakiś inny sposób, powiedzmy, nie zezwalaj użytkownikowi na wprowadzanie znaków, jeśli nie istnieje taka nazwa użytkownika. Nie wiem, jak to zrobić, ponieważ na każdej wprowadzonej postaci otrzymuję tylko 5 sugestii. Serwer jest zaimplementowany w ten sposób.

Wszelkie sugestie są mile widziane. Dziękuję Ci

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion