Różnica między właściwościami konwertera i elementu MemberConverter Json.NET's JsonProperty

TheJsonProperty klasa zwrócona przezDefaultContractResolver.CreateProperty ma dwie właściwości dotyczące konwertera,Converter iMemberConverter. Nie znajduję wystarczającego wyjaśnienia na ich temat, więc jaka jest różnica między nimi? Kiedy używać każdego z nich? Jaka właściwość ustawić w rozwiązaniu umowy? „Pobiera lub ustawia konwerter członków” zoficjalna dokumentacja nie jest pomocny.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion