Działające wątki w stylu Round Robin w Javie

Jestem nowy w Wielowątkowości i synchronizacji w Javie. Próbuję osiągnąć zadanie, w którym otrzymuję 5 plików, każdy plik będzie odczytywany przez jeden konkretny wątek. Każdy wątek powinien odczytywać jedną linię z pliku, a następnie przesyłać dalej do następnego wątku i tak dalej. Gdy wszystkie 5 wątków odczyta pierwszą linię, ponownie zacznij od bieżącej linii nr 1 wątku. 2 pliku 1 i tak dalej.

  Thread ReadThread1 = new Thread(new ReadFile(0));
  Thread ReadThread2 = new Thread(new ReadFile(1));
  Thread ReadThread3 = new Thread(new ReadFile(2));
  Thread ReadThread4 = new Thread(new ReadFile(3));
  Thread ReadThread5 = new Thread(new ReadFile(4));

  // starting all the threads
  ReadThread1.start();
  ReadThread2.start();
  ReadThread3.start();
  ReadThread4.start();
  ReadThread5.start();

iw ReadFile (który implementuje Runnable, w metodzie run, próbuję synchronizować obiekt czytnika buforów).

    BufferedReader br = null;

      String sCurrentLine;
      String filename="Source/"+files[fileno];
      br = new BufferedReader(new FileReader(filename));

      synchronized(br)
      {

      while ((sCurrentLine = br.readLine()) != null) {
        int f=fileno+1;
        System.out.print("File No."+f);
        System.out.println("-->"+sCurrentLine);
br.notifyAll();
// some thing needs to be dine here i guess 
}}

Potrzebuję pomocy

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion