onResume () nie jest wywoływany w fragmencie ViewPager podczas używania niestandardowego programu ładującego

Krótka wersja:

Mam fragment, który utrzymujeViewPager do wyświetlania dwóch innych fragmentów, nazwijmy jeFragmentOne iFragmentTwo. Podczas uruchamiania aplikacjiFragmentOne jest widoczny iFragmentTwo jest poza ekranem, staje się widoczny tylko wtedy, gdy przesuwa się widok w lewo.

NormalnieonStart() ionResume() można wywołać natychmiast dla obu fragmentów natychmiast po uruchomieniu aplikacji.

Mam problem, kiedyFragmentOne zaczyna zwyczajLoader następnieonResume() nie zostanie wywołanyFragmentTwo aż stanie się w pełni widoczny.

Pytania:

Czy to problem z moim kodem lub błędem w bibliotece obsługi systemu Android? (Problem nie wystąpił w wersji 12 biblioteki, zaczął się od wersji 13.)

Jeśli jest to błąd w wersjach 13 i 18, czy istnieje obejście problemu?

Czy coś jest nie tak z moim zwyczajemLoader?

Długa wersja:

Zbudowałem przykładową aplikację, która pokazuje problem. Starałem się zredukować kod do absolutnego minimum, ale wciąż jest dużo, więc proszę o wyrozumiałość.

mamMainActivity to ładujeMainFragment co tworzyViewPager. Dla mojej aplikacji ważne jest, aby ViewPager był utrzymywany przez Fragment zamiast Aktywności.

MainFragment tworzy aFragmentPagerAdapter to z kolei tworzy fragmentyFragmentOne iFragmentTwo.

Zacznijmy od interesującego fragmentu, dwóch fragmentów:

FragmentOne jestListFragment który używa zwyczajuLoader załadować zawartość:

public class FragmentOne extends ListFragment implements LoaderCallbacks<List<String>> {
  private ArrayAdapter<String> adapter;

  @Override
  public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) {
    super.onActivityCreated(savedInstanceState);

    adapter = new ArrayAdapter<String>(getActivity(), android.R.layout.simple_list_item_1);
    setListAdapter(adapter);

    setEmptyText("Empty");
  }

  @Override
  public void onResume() {
    super.onResume();

    // initializing the loader seems to cause the problem!
    getLoaderManager().initLoader(0, null, this);
  }

  @Override
  public Loader<List<String>> onCreateLoader(int id, Bundle args) {
    return new MyLoader(getActivity());
  }

  @Override
  public void onLoadFinished(Loader<List<String>> loader, List<String> data) {
    adapter.clear();
    adapter.addAll(data);
  }

  @Override
  public void onLoaderReset(Loader<List<String>> loader) {
    adapter.clear();
  }

  public static class MyLoader extends AsyncTaskLoader<List<String>> {
    public MyLoader(Context context) {
      super(context);
    }

    @Override
    protected void onStartLoading() {
      forceLoad();
    }

    @Override
    public List<String> loadInBackground() {
      return Arrays.asList("- - - - - - - - - - - - - - - - - - - foo",
          "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - bar",
          "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - baz");
    }
  }
}

To jest toLoader to wydaje się powodować problem. KomentowanieinitLoader linia powoduje, że fragment cyklu życia działa zgodnie z oczekiwaniami.

FragmentTwo zmienia swoją zawartość na podstawie tego, czyonResume() został wywołany lub nie:

public class FragmentTwo extends Fragment {
  private TextView text;

  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
    text = new TextView(container.getContext());
    text.setText("onCreateView() called");
    return text;
  }

  @Override
  public void onResume() {
    super.onResume();
    Log.i("Fragment2", "onResume() called");
    text.setText("onResume() called");
  }
}

A oto nudna reszta kodu.

MainActivity:

public class MainActivity extends FragmentActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    setContentView(R.layout.activity_main);

    Fragment fragment = new MainFragment();
    getSupportFragmentManager().beginTransaction().add(R.id.container, fragment).commit();
  }
}

Układactivity_main:

<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/container"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" />

MainFragment:

public class MainFragment extends Fragment {
  private ViewPager viewPager;

  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
    View layout = inflater.inflate(R.layout.frag_master, container, false);
    viewPager = (ViewPager) layout.findViewById(R.id.view_pager);
    return layout;
  }

  @Override
  public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) {
    super.onActivityCreated(savedInstanceState);

    viewPager.setAdapter(new MyPagerAdapter(getChildFragmentManager()));
  }

  private static final class MyPagerAdapter extends FragmentPagerAdapter {
    public MyPagerAdapter(FragmentManager fragmentManager) {
      super(fragmentManager);
    }

    @Override
    public int getCount() {
      return 2;
    }

    @Override
    public Fragment getItem(int position) {
      if (position == 0)
        return new FragmentOne();
      else
        return new FragmentTwo();
    }
  }
}

Układfrag_master:

<android.support.v4.view.ViewPager xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:id="@+id/view_pager"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" />

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion