Błąd połączenia w mysql C ++

Obecnie zaimplementowałem program do zapisu w bazie danych mysql ... Używam również Xcode z c ++. Zaimportowałem poprawnie wszystkie biblioteki, ale w tym wierszu pojawia się komunikat o błędzie BAD EXCESS:

  con = driver->connect("tcp://127.0.0.1:3306", "root", "root");

Co wydaje się być problemem? Oto pełny program ...

#include <stdlib.h>
#include <iostream>

// Include directly the different
// headers from cppconn/ and mysql_driver.h + mysql_util.h
// (and mysql_connection.h). This will reduce your build time!

#include "mysql_connection.h"
#include <cppconn/driver.h>
#include <cppconn/exception.h>
#include <cppconn/resultset.h>
#include <cppconn/statement.h>
using namespace std;
int main(void)
{
  cout << endl;
  cout << "Running 'SELECT 'Hello World!' AS _message'..." << endl;
  try {
    sql::Driver *driver;
    sql::Connection *con;
    sql::Statement *stmt;
    sql::ResultSet *res;
    // Create a connection 
    driver = get_driver_instance();

    con = driver->connect("tcp://127.0.0.1:3306", "root", "root");
    // Connect to the MySQL test database
    con->setSchema("test");
    stmt = con->createStatement();
    res = stmt->executeQuery("SELECT 'Hello World!' AS _message");

    while (res->next()) {
      cout << "\t... MySQL replies: ";
      // Access column data by alias or column name
      cout << res->getString("_message") << endl;
      cout << "\t... MySQL says it again: ";
      // Access column fata by numeric offset, 1 is the first column
      cout << res->getString(1) << endl;
    }

    delete res;
    delete stmt;
    delete con;

  } catch (sql::SQLException &e) {
    cout << "# ERR: SQLException in " << __FILE__;
    cout << "(" << __FUNCTION__ << ") on line " << __LINE__ << endl;
    cout << "# ERR: " << e.what();
    cout << " (MySQL error code: " << e.getErrorCode();
    cout << ", SQLState: " << e.getSQLState() << " )" << endl;
  }
  cout << endl;
  return EXIT_SUCCESS;
}

EDYTOWAĆ Więc obecnie patrzyłem na totemat który jest prawie dokładnie podobny do mojego, ale wciąż jestem tak zagubiony ... Jak mogę zrekompilować mysql z cmake i zmienić takie flagi?

Byłem w tym problemie od kilku godzin i żadne kodowanie nie zostało naprawdę zrobione ... Tylko wpatrując się w mój ekran z twarzą> :(.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion