Statyczne zasoby nie odświeżają się przy pomocy polecenia cache symfony2 clear

Używam Assetic z filtrem kompasu do przekazywania i kompilowania plików .scss. Ta część instalacji wydaje się działać poprawnie. Zrozumiałem jednak, że w środowisku app_dev Symfony 2 przekompiluje wszystkie zasoby (w tym css) dla każdego ładowania strony i nie użyje systemu buforowania używanego w środowisku prod.

Wydaje się, że tak się nie dzieje.

Kiedy dokonam zmiany w pliku .scss, zacznie obowiązywać tylko wtedy, gdy użyję:

 app/console cache:clear

Pomyślałem, że głównym celem środowiska dev było uniknięcie tego za każdym razem ?!

Sprawdziłem uprawnienia folderów pamięci podręcznej (aby być bezpiecznym, ustawiłem je, aby każdy mógł czytać i pisać). Czy ktoś ma jakieś sugestie?

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion