AttributeError: Obiekt „RegexURLResolver” nie ma atrybutu „_urlconf_module”

Ciągle otrzymuję poniższe błędy w moich wyjątkach od wartowników

AttributeError: 'RegexURLResolver' object has no attribute '_urlconf_module'

A ślad wskazuje tylko na kod korzystający z bazy kodu django bez wskazywania jakiegokolwiek miejsca w mojej aplikacji. Moje kłody też są czyste. Jaka może być tego przyczyna?

    raise Resolver404({'path' : path})
   @property
   def urlconf_module(self):
     try:
       return self._urlconf_module
     except AttributeError:
       self._urlconf_module = import_module(self.urlconf_name)
       return self._urlconf_module
   @property
'self' 
<RegexURLResolver urls (None:None) ^/>

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion