ColdFusion 10 CFCookie nie honoruje atrybutu domeny

Mam aplikację.cfc z następującymi ustawieniami:

<cfset THIS.Name = "Test01" />
<cfset THIS.ApplicationTimeout = CreateTimeSpan(1,0,0,0) />
<cfset THIS.sessionTimeout = CreateTimeSpan(1,0,0,0) />
<cfset THIS.clientManagement = false />
<cfset THIS.SessionManagement = true />
<cfset THIS.SetClientCookies = false />
<cfset THIS.setDomainCookies = false />

Próbowałem wysłać następujące pliki cookie:

<cfcookie name="CFID" value="#session.CFID#" domain=".test01.domain.net" path="/" expires="never">
<cfcookie name="CFTOKEN" value="#session.CFTOKEN#" domain=".test01.domain.net" path="/" expires="never">

Jednak to, co zostanie wysłane do przeglądarki to:

Set-Cookie: CFID=6389; Domain=.domain.net; Expires=Fri, 12-Jun-2043 22:14:17 GMT; Path=/; HttpOnly:
Set-Cookie: CFTOKEN=783fa62afecfd571%2DB1069303%2D3048%2D3344%2DAA97ADAF73598FA6; Domain=.domain.net; Expires=Fri, 12-Jun-2043 22:14:17 GMT; Path=/; HttpOnly

Bez względu na wartości, które umieszczam w domenie lub ścieżce, zawsze wysyła te same nagłówki. Jeśli spróbuję użyćcfheader po prostu nic nie wysyła. Jedynym czasem, w którym mogę wysłać nagłówki plików cookie bez wartości domeny, jest ustawienieSetClientCookies do true:

Set-Cookie: CFID=6391; Expires=Fri, 12-Jun-2043 22:21:38 GMT; Path=/; HttpOnly

Jednak nie mogę już pozbyć się plików cookie za pomocąStructDelete aniCFCookie z atrybutami wygasa teraz (w rzeczywistości tworzy drugi zestaw plików cookie).

Moim głównym celem jest po prostu wysyłanie plików CFID i CFTOKEN bez domeny (lub przynajmniej bez okresu wyprzedzającego, np. Test01.domain.net)

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion