Tag zakotwiczenia jako przycisk przesyłania?

Jestem w trakcie przekształcania istniejącej witryny internetowej w celu korzystania z MVC i Entity Framework.

Układ / stylizacja powinny pozostać takie same, a aby zastosować się do tych wytycznych, muszę przesłać formularz logowania za pomocą<a> tag, ponieważ ma niestandardowy obraz przycisku.

Oto moja forma:

@using (Html.BeginForm("Login", "Login", FormMethod.Post, new { id = "login", action = "Login" }))
{
  <label>
    <span>Username
    </span>
    <input type="text" name="UserName" id="UserName" class="input-text required" />
  </label>
  <label>
    <span>Password
    </span>
    <input type="password" name="Password" id="Password" class="input-text required" />
  </label>
  <label>
    <input type="checkbox" name="RememberMe" id="RememberMe" class="check-box" />
    <span class="checkboxlabel">Remember Me</span>
  </label>
  <div class="spacer">
    <a href="javascript:void(0)" onclick="login();" class="login-button"></a>
  </div>
}

Jak widzisz,<a> znacznik poprzednio przesłanych informacji logowania za pomocą javascript. To nie jest to, co chcę osiągnąć.

Jak mogę zmienić ten tag, aby przesłać mój formularz do mojej akcji kontrolera?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion