ggplot2 kolor geom_point według współczynnika, ale geom_smooth na podstawie wszystkich danych

W ggplot2: poniższe poleceniep <- qplot(wt, mpg, data=mtcars, colour=factor(cyl)) pochodzą ztutaj wykreśla wykres punktowy z każdym punktem pokolorowanym zgodnie z czynnikiem

Chciałbym dopasować wszystkie dane z geom_smooth niezależnie od czynnika, ale zachowując kolor poszczególnych punktów zgodnie z czynnikiem.p + geom_smooth(method="lm") dopasowuje liniowo do każdego czynnika. Jak mam to zrobic?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion