Javascript: Używam funkcji reviver, wydaje mi się, że nie mogę zmienić wszystkich kluczy, jednocześnie podając liczby

Chcę tylko zmienić wszystkie klucze w partiach X. Ale nie mogę zmienić wszystkich kluczy z powodu konkat. Tego się nauczyłemsłupek.

Proszę doradzić, w jaki sposób mogę zmienić wszystkie klucze z numerami.

var batchesX = '[{"batch":"0010002033"},{"batch":"0010001917"},{"batch":"0000020026"},{"batch":"0000017734"},'+
          '{"batch":"0000015376"},{"batch":"0000014442"},{"batch":"0000014434"},{"batch":"0000014426"},'+
          '{"batch":"0000013280"},{"batch":"0000012078"},{"batch":"0000012075"},{"batch":"0000012072"},'+
          '{"batch":"0000011530"},{"batch":"0000011527"},{"batch":"0000011342"},{"batch":"0000010989"},'+
          '{"batch":"0000010477"},{"batch":"0000008097"},{"batch":"0000007474"},{"batch":"0000006989"},'+
          '{"batch":"0000004801"},{"batch":"0000003566"},{"batch":"0000003565"},{"batch":"0000001392"},'+
          '{"batch":"0000001391"},{"batch":"0000000356"},{"batch":"0000"},{"batch":"000"},{"batch":""},'+
          '{"batch":null}]'; // 30 elements
          //in JSON text

  var batchi = "batch";

  var obj_batchesY = JSON.parse(batchesX);
  console.debug(obj_batchesY);

  var obj_batchesYlength = obj_batchesY.length;
  console.debug(obj_batchesYlength);

  var obj_batchesX = JSON.parse(batchesX, 
    function(k,v)
    {
      for(var i=1; i <= obj_batchesYlength; i++ )
      {

        if(k=="batch")
        {
          this.batchi.concat(string(i)) = v;
        }
        else
          return v;
      }
    }

  );
  console.debug(obj_batchesX);

Czy kod jest zbyt długi?

Z góry bardzo dziękuję. Łaskawy

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion