Niezmienne łańcuchy Delphi XE4

Z Delphi XE4 na platformę iOS wprowadzono nowy typ ciągu: niezmienne ciągi oparte na zerach. Do tej pory Delphi miała kopię na pisaniu zmiennych łańcuchów. Pytanie brzmi: co to oznacza dla mojego przyszłego programowania? Czy są jakieś zalety jednego typu ciągu w stosunku do drugiego? Jakie są pułapki, o które muszę się troszczyć przy przełączaniu na nowy typ łańcucha (inny niż oczywista baza 0 vs 1)?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion