Jak zignorować właściwość dopuszczającą wartość null z serializacji, jeśli jest ona pusta lub pusta?

Mam klasę używaną do serializacji Xml.

Wewnątrz którego mam właściwość dopuszczającą wartości null, która jest ozdobiona XmlAttribute:

 [XmlAttribute("lastUpdated")]
 public DateTime? LastUpdated { get; set; }

Jak zignorować właściwość z serializacji, jeśli jest ona pusta lub pusta?

Próbowałem poniżej, ale nie serializuje, gdy istnieje wartość (zawsze ignoruje):

 [XmlIgnore]
    public DateTime? LastUpdatedValue { get; set; }

    [XmlAttribute("lastUpdated")]
    public DateTime LastUpdated { get; set; }

    public bool ShouldSerializeLastUpdated()
    {
      return LastUpdatedValue.HasValue;
    }

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion