Korzystanie z obiektów przenośnych od pracownika WWW

Obecnie mam ten kod, aby utworzyć pracownika sieci Web:

w = new Worker("webwork.js");
w.onmessage = function(event) { alert(event.data); }

A potemwebwork.js kod dla pracownika WWW:

self.onmessage = function(event) {
  //var ss=r; //Causes error because of undefined
  var ss="";
  for(var currProp in event) {
    ss+=("event."+currProp+"="+event[currProp]+"\n");
  }
  postMessage(ss);
}

Teraz chcę przenieść 128-megabajtArrayBuffer z tym kodem:

var r = new ArrayBuffer(1048576*128);
w.postMessage(0, [r]);

Teraz, gdy rzekomo przeniosłem zmiennąr, w jaki sposób mogę uzyskać do niego dostęp z samego Web Workera. próbowałemevent.r, właśnier, self.r i inne rzeczy, takie jak próba dodania drugiego argumentu funkcji dla tablicyArrayBuffers, ale nic nie działa.

Jak mogę uzyskać dostęp do przesłanych zmiennych z programu Web Worker?

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion