Jak parsować zawartość XML CDATA XML za pomocą SimpleXML?

Próbuję wyświetlić zawartość Xml w tabelach, wszystkie działają idealnie, ale niektóre treści w tagu, których nie chcę wyświetlać, chcę tylko obraz, ale nie

Kalendarz z listopada 2012 r. Od 5.10 Test

jak w xml,

 <content:encoded><![CDATA[<p>November 2012 calendar from 5.10 The Test</p>
  <p><a class="shutterset_" href='http://trance-gemini.com/wordpress/wp-content/gallery/calendars/laura-bertram-trance-gemini-145-1080.jpg' title='&lt;br&gt;November 2012 calendar from 5.10 The Test&lt;br&gt; &lt;a href=&quot;</a></p>]]>
</content:encoded> 

Chcę wyświetlić obraz, ale nie

Kalendarz z listopada 2012 r. Od 5.10 Test

.

<?php
// load SimpleXML
$item = new SimpleXMLElement('test1.xml', null, true);

echo <<<EOF
<table border="1px">
    <tr cl>

    </tr>    
EOF;
foreach($item->channel->item as $boo) // loop through our books
{
    echo <<<EOF

     <tr>
      <td rowspan="3">{$boo->children('content', true)->encoded}</td>
      <td>{$boo->title}</td>  
    </tr>

    <tr>
      <td>{$boo->description}</td>
    </tr>

    <tr>
      <td>{boo->comments}</td>
    </tr>
EOF;
}
echo '</table>';
?>

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion