Wyniki wyszukiwania dla "simplexml"

1 odpowiedź

PHP Iterowanie simplexml w pętli foreach

Mam obiekt simplexml, który wygląda jak poniżej

2 odpowiedź

Jak posortować kanał XML za pomocą SimpleXML

8 odpowiedzi

Dostęp do @atrybut z SimpleXML

Mam problem z dostępem do

1 odpowiedź

Utwórz XML z atrybutem xmlns: xlink w węźle

próbuję dodać wygenerowane wyjście w następujący sposób:

2 odpowiedź

Jak parsować zawartość XML CDATA XML za pomocą SimpleXML?

Próbuję wyświetlić zawartość Xml w tabelach, wszystkie działają idealnie, ale niektóre treści w tagu, których nie chcę wyświetlać, chcę tylko obraz, ale nieK...

3 odpowiedź

XPath w SimpleXML dla domyślnych przestrzeni nazw bez konieczności prefiksów

4 odpowiedź

czytanie kanału wyszukiwania RSS rss za pomocą prostego xml

Masz problemy z wyborem niektórych węzłów w kanale RSS dla wyszukiwania twitterURL rss jest tutaj

15 odpowiedzi

php SimpleXML sprawdza, czy dziecko istnieje

4 odpowiedź

Biblioteka PHP do parsowania XML z dwukropkami w nazwach tagów? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Prosty XML - Radzenie sobie z dwukropkami w węzłach 4 odpowiedziPróbowałem użyćSimpleXML, ale wydaje się, że nie lubi XML, ...

2 odpowiedź

Dodawanie bloku XML jako potomka obiektu SimpleXMLElement

Mam ten obiekt SimpleXMLElement z konfiguracją XML podobną do następującej ...