Logika za paginacją, jak Google

Jaka jest logika zachowania stronicowania w Google?

Mój paginator wygląda mniej więcej tak:

[1] 2  3 ... 184  >
 <  1 [2] 3  4 ... 184  >
 <  1  2 [3] 4  5 ... 184  >
 <  1  2  3 [4] 5  6  ... 184  >
 <  1 ... 3  4 [5] 6  7  ... 184  >
 <  1 ... 4  5 [6] 7  8  ... 184  >
 <  1 ... 5  6 [7] 8  9  ... 184  >
 <  1 ... 6  7 [8] 9  10 ... 184  >

Oto wersja na żywo powyższego przykładu:http://www.dev.thomaskile.me/?page=test-zone&module=Paginator.
Wiem, dlaczego tak się dzieje; Ustawiłem ilość numerów stron, które mają być wyświetlane po każdej stronie bieżącej strony, na dwie (2).

Wolałbym, aby zakres liczb był taki sam:

[1] 2  3  4  5  6  7  8  ...  184  >
 <  1 [2] 3  4  5  6  7  ...  184  >
 <  1  2 [3] 4  5  6  7  ...  184  >
 <  1  2  3 [4] 5  6  7  ...  184  >
 <  1 ... 3  4 [5] 6  7  ...  184  >
 <  1 ... 4  5 [6] 7  8  ...  184  >
 <  1 ... 5  6 [7] 8  9  ...  184  >  
 <  1 ... 6  7 [8] 9  10 ...  184  >

Na początku i na końcu muszę dokonać pewnych zmian, ale nie wiem, jak to zrobić, aby była łatwa w obsłudze ...
Chciałbym również, aby był elastyczny. Oznacza to, że chciałbym móc zmienić liczbę stron pożądanych po każdej stronie, a skrypt powinien się rozwinąć i obliczyć wszystko ...

Oto mój kod do tej pory:

/**
 * page controller buttons 
 * @param str $this->querySting   href="URL string"
 * @param str $this->pageIdentifier $_GET['this-name']
 * @param int $this->numPages    Total amount of pages
 * @param int $this->midRange    Number of pages to show on each side of current page
 */

public function prevPage() 
{
  if ($this->currentPage > 1){ 
    $prevPage = ($this->currentPage - 1); 
    return '<a href="'.$this->queryString.'&'.$this->pageIdentifier.'='.$prevPage.'" class="prev">prev</a>'; 
  }
}
public function nextPage() 
{
  if ($this->currentPage < $this->numPages) { 
    $nextPage = $this->currentPage + 1;
    return '<a href="'.$this->queryString.'&'.$this->pageIdentifier.'='.$nextPage.'" class="next">next</a>'; 
  } 
}
public function firstPage() 
{
  if ($this->currentPage > ($this->midRange + 1)) { // if number of pages between "currentPage" and "firstPage" exceeds $midRange with 1...
    $firstPage .= '<a href="'.$this->queryString.'&'.$this->pageIdentifier.'=1" class="first">1</a>'; // ...show "first page"-link
    if ($this->currentPage > ($this->midRange + 2)) {  // if number of pages between $currentPage and "first page" exceeds $midRange with more than 1
      $firstPage .= '&hellip;'; // add "..." between "1st page"-link and first page in $range
    }
  }
  return $firstPage;
}
public function lastPage() 
{
  if ($this->currentPage < ($this->numPages - $this->midRange)) { // if number of pages between "currentPage" and "last page" is equal to $midRange
    if (($this->currentPage < ($this->numPages - $this->midRange) - 1)) { // if number of pages between $currentPage and "last page" exceeds $range with more than two
      $lastPage .= '&hellip;'; // add "..." between "last page"-link and last page in $range
    } 
    $lastPage .= '<a href="'.$this->queryString.'&'.$this->pageIdentifier.'='.$this->numPages.'" class="last">'.$this->numPages.'</a>';  // show "last page"-link
  }
  return $lastPage;
}

# Range of pages between (prev first ...) and (... last next)
public function listPages() 
{
  for ($i = ($this->currentPage - $this->midRange); $i < (($this->currentPage + $this->midRange) + 1); $i++){
    if (($i > 0) && ($i <= $this->numPages)) // if page number are within page range
    {
     if ($i == $this->currentPage) { $listPages .= '<a class="current">'.$i.'</a>'; } // if we're on current page
     else { $listPages .= '<a href="'.$this->queryString.'&'.$this->pageIdentifier.'='.$i.'">'.$i.'</a>'; } // if not current page
    }
  }
  return $listPages; 
}

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion