iCloud CalDAV przez PHP

Próbuję skryptować podstawową interakcję CalDAV do użytku z kalendarzami Apple iCloud danego konta. W tej chwili otrzymuję odpowiedź pokazaną poniżej:

Precondition Failed
Requested resource has a matching ETag.

Kod, którego używam, pochodzi zhttp://trentrichardson.com/2012/06/22/put-caldav-events-to-calendar-in-php/ i dostosowany do poniższych:

<?php

$account = array(
  'server'=> 'p05',
  'id'  => '######',
  'user' => 'a****[email protected]',
  'pass' => '*****'
);


$url = 'https://'.$account['server'].'-caldav.icloud.com/'.$account['id'].'/calendars/work/';
$userpwd = $account['user'] .":". $account['pass'];
$description = 'Test event description';
$summary = 'Test event';
$tstart = gmdate("Ymd\THis\Z", strtotime("-2 days"));
$tend = gmdate("Ymd\THis\Z", strtotime("-2 days"));
$tstamp = gmdate("Ymd\THis\Z");

$body = <<<__EOD
BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
BEGIN:VEVENT
DTSTAMP:$tstamp
DTSTART:$tstart
DTEND:$tend
UID:$uid
DESCRIPTION:$description
LOCATION:Office
SUMMARY:$summary
END:VEVENT
END:VCALENDAR
__EOD;

$headers = array(
  'Content-Type: text/calendar; charset=utf-8',
  'If-None-Match: *', //Possibly this line causing a problem - unsure of what it does?
  'Content-Length: '.strlen($body),
);

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $userpwd);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'PUT');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$res = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

print_r($res);

?>

Możesz pobrać identyfikator użytkownika z tego skryptu:https://github.com/muhlba91/icloud/blob/master/PHP/icloud.php

Czy ktoś ma pojęcie, co oznacza odpowiedź lub jak ją rozwiązać? Zdaję sobie sprawę, że skrypt jest bardzo prosty, ale chciałbym uzyskać coś działającego przed uporządkowaniem go w klasę.

Z góry dziękuję zakażdy rada / pomoc.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion