UIAutomacja nie odzyska dzieci elementu

Widzę, że element o określonym identyfikatorze automatyzacji ma dzieci w narzędziu Inspekcja:

Ale kiedy próbuję je odzyskać w ten sposób:

AutomationElement aPane = mainWindow.FindFirst(TreeScope.Subtree, new PropertyCondition(AutomationElement.AutomationIdProperty, "8264"));
AutomationElementCollection theChildren = aPane.FindAll(TreeScope.Subtree, Condition.TrueCondition);

TheaPane element jest pobierany poprawnie, aletheChildren element jest pusty. Jakieś pomysły, co poszło nie tak?

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion