Java Singleton and Synchronization

Proszę wyjaśnić moje pytania dotyczące Singleton i wielowątkowości:

Jaki jest najlepszy sposób wdrożenia Singleton w Javie, w środowisku wielowątkowym?Co się dzieje, gdy wiele wątków próbuje uzyskać dostępgetInstance() metoda w tym samym czasie?Czy możemy zrobić singletongetInstance() synchronized?Czy synchronizacja jest naprawdę potrzebna podczas korzystania z klas Singleton?

questionAnswers(8)

yourAnswerToTheQuestion