w teście jednostkowym Flaska, jak mogę próbować obiekty na obiekcie `g` request-global?

Mam aplikację kolby, która konfiguruje połączenie z bazą danych wbefore_filter, bardzo podobny doto:

@app.before_request
def before_request():
    g.db = connect_db()

Teraz: piszę testy jednostkowe i robięnie chcą, żeby trafili do bazy danych. Chcę zastąpićg.db z udawanym obiektem, na którym mogę ustawić oczekiwania.

Moje testy używająapp.test_client(), jak pokazano w dokumentacji kolbytutaj. Przykładowy test wygląda podobnie

def test(self):
    response = app.test_client().post('/endpoint', data={..})
    self.assertEqual(response.status_code, 200)
    ...

Testy działają i przechodzą, ale trafiają do bazy danych i, jak powiedziałem, chcę zastąpić dostęp do bazy danych obiektami próbnymi. Nie widzę żadnego sposobutest_client aby uzyskać dostęp dog obiekt lub zmiana filtrów before_filters.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion