Błąd Androida Facebook api 3.0: Nie można wywołać LoginActivity z pakietem wywołującym zerowym

Próbuję zintegrować aplikację na Androida z nowym api facebook 3.0, ale otrzymuję ten wyjątek:

java.lang.RuntimeException: Nie można wznowić aktywności {dk.imu.konnekt / com.facebook.LoginActivity}: com.facebook.FacebookException: Nie można wywołać LoginActivity za pomocą pustego pakietu wywołującego. Może się tak zdarzyć, jeśli tryb uruchamiania programu wywołującego jest singleInstance.

Poszukuję tego błędu, ale nikt inny nie miał z tym nic dobrego. Chyba dlatego, że używam TabHost i TabsGroupActivities dla każdej karty. Ale nie mam pojęcia, jak go rozwiązać.

Dodałem odpowiedni kod tutaj:

public class MainTabActivity extends TabActivity {  
  public void onCreate(Bundle savedInstanteState){
    super.onCreate(savedInstanteState);
    setContentView(R.layout.tab_layout);
    TabHost tabHost = getTabHost();

    View shareTab = getLayoutInflater().inflate(R.layout.share_tab, null);
    tabHost.addTab(tabHost.newTabSpec("Share").setIndicator(shareTab)
    .setContent(new Intent(MainTabActivity.this, ShareGroupActivity.class)));

    ...
  }
}

-

public class ShareGroupActivity extends TabsGroupActivity {
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    startChildActivity("ShareActivity", new Intent(this, ShareActivity.class));
  }
}

-

public class ShareActivity extends BaseActivity {
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.share);

    testFacebookConnection();
  }

  public void testFacebookConnection(){
    Session session = new Session(this);
    Session.setActiveSession(session);
    SessionState state = session.getState();

    Settings.addLoggingBehavior(LoggingBehavior.INCLUDE_ACCESS_TOKENS);

    Session.StatusCallback statusCallback = 
      new Session.StatusCallback() {
      @Override
      public void call(Session session, SessionState state, Exception exception) {
        Toast.makeText(ShareActivity.this, "Facebook session status changed", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
      }
    };

    if (!session.isOpened() && !session.isClosed() && session.getState() != SessionState.OPENING) {
      OpenRequest open = new OpenRequest(this).setCallback(statusCallback);
      List<String> permission = new ArrayList<String>();
      permission.add("publish_actions");
      open.setPermissions(permission);
      session.openForPublish(open);
    } else {
      Session.openActiveSession(this, true, statusCallback);
    }
  }  

  @Override
  public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    Session.getActiveSession().onActivityResult(this, requestCode, resultCode, data);
  }
}

Jakaś wskazówka, jak go rozwiązać?

Zaktualizuj ślad 1 stosu:

FATAL EXCEPTION: main java.lang.RuntimeException: Nie można wznowić aktywności {dk.imu.konnekt / com.facebook.LoginActivity}: com.facebook.FacebookException: Nie można wywołać LoginActivity z pakietem wywołującym zerowym. Może się tak zdarzyć, jeśli tryb uruchamiania programu wywołującego jest singleInstance. w android.app.ActivityThread.performResumeActivity (ActivityThread.java:2812) w android.app.ActivityThread.handleResumeActivity (ActivityThread.java:2851) w android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity (ActivityThread.java:2234) w android.app. ActivityThread.access 600 $ (ActivityThread.java:139) w android.app.ActivityThread $ H.handleMessage (ActivityThread.java:1261) w android.os.Handler.dispatchMessage (Handler.java:99) android.os.Looper.loop (Looper.java:154) w android.app.ActivityThread.main (ActivityThread.java:4945) w java.lang.reflect.Method.invokeNative (Metoda natywna) w java.lang.reflect.Method.invoke (Method.java : 511) w com.android.internal.os.ZygoteInit $ MethodAndArgsCaller.run (ZygoteInit.java:784) na com.android.internal.os.ZygoteInit.main (ZygoteInit.java:551) w dalvik.system.NativeStart. main (Metoda natywna) Przyczyna: com.facebook.FacebookException: Nie można wywołać LoginActivity za pomocą pustego pakietu wywołującego. Może się tak zdarzyć, jeśli tryb uruchamiania programu wywołującego jest singleInstance. w com.facebook.LoginActivity.onResume (LoginActivity.java:110) w android.app.Instrumentation.callActivityOnResume (Instrumentation.java:1236) w android.app.Activity.performResume (Activity.java:4613) w android.app. ActivityThread.performResumeActivity (ActivityThread.java:2796) ... 12 więcej

Aktualizacja 2: Przejrzałem kod i znalazłem implementację startChildActivity:

public void startChildActivity(String Id, Intent intent) {   
  Window window = getLocalActivityManager().startActivity(Id,intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP));
  if (window != null) {
    mIdList.add(Id);
    setContentView(window.getDecorView()); 
  }  
}

Używa flagi FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP. Próbowałem go usunąć, ale nie zmieniłem wyniku.

Aktualizacja 3:

https://github.com/facebook/facebook-android-sdk/blob/master/facebook/src/com/facebook/LoginActivity.java

Używa kodu na Facebooku

callingPackage = getCallingPackage();

i

if (callingPackage == null) {
    throw new FacebookException(NULL_CALLING_PKG_ERROR_MSG);
}

http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#getCallingPackage ()

Ta metoda ma notatkę:

Jeśli działanie wywołujące nie oczekuje wyniku (tzn. Nie użyło formularza startActivityForResult (Intent, int) zawierającego kod żądania), pakiet wywołujący będzie miał wartość NULL.

W metodzie startChildActivity używam getLocalActivityManager (). StartActivity, w TabsGroupActivity, która rozszerza ActivityGroup, aby obsłużyć działania na karcie.http://developer.android.com/reference/android/app/LocalActivityManager.html#startActivity(java.lang.String, android.content.Intent)

Ta metoda nie robi tego, co mówią notatki. Nie oczekuje wyniku i nie używa metody startActivityForResult. Metoda zapewnia również coś podobnego do trybu uruchamiania w jednym przypadku. Jak powinienem zmienić implementację tej metody, aby mogła działać z Facebookiem?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion