C ++ Builder XE, Przekazywanie i obsługa komunikatów zdefiniowanych przez użytkownika

Próbuję nauczyć się przekazywać i obsługiwać wiadomości w aplikacji formularzy VCL. Od pewnego czasu wykopuję internet i znalazłemto

Przypuśćmy, że mam pasek postępu, który chcę zaktualizować za pomocą wiadomości (btw, jeśli jest inny lepszy sposób, chętnie to usłyszę) Więc zrobiłem prosty projekt, aby przetestować rzeczy i oto co mam (ODBIORNIK to nazwa formularz z paskiem postępu, SENDER to przycisk służący do wysyłania wiadomości, updBar to funkcja do aktualizacji paska postępu, a 123456 to identyfikator wiadomości, którego chcę użyć): Unit1.cpp:

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TRECIEVER *RECIEVER;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TRECIEVER::TRECIEVER(TComponent* Owner)
  : TForm(Owner)
{
}
void __fastcall TRECIEVER::barUPD(TMessage& msg){
  BAR->StepIt();
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TRECIEVER::SENDERClick(TObject *Sender)
{
//BAR->StepIt();
PostMessage(FindWindow(0,(wchar_t*)"RECIEVER"),123456,0,0);
}

Unit1.h:

#ifndef Unit1H
#define Unit1H
//---------------------------------------------------------------------------
#include <System.Classes.hpp>
#include <Vcl.Controls.hpp>
#include <Vcl.StdCtrls.hpp>
#include <Vcl.Forms.hpp>
#include <Vcl.ComCtrls.hpp>
//---------------------------------------------------------------------------
class TRECIEVER : public TForm
{
__published:  // IDE-managed Components
  TButton *SENDER;
  TProgressBar *BAR;
  void __fastcall SENDERClick(TObject *Sender);
private:  // User declarations
public:   // User declarations
  void __fastcall barUPD(TMessage& msg);
  __fastcall TRECIEVER(TComponent* Owner);
  BEGIN_MESSAGE_MAP
  MESSAGE_HANDLER(123456,TMessage,barUPD);
  END_MESSAGE_MAP(TForm)
};
//---------------------------------------------------------------------------
extern PACKAGE TRECIEVER *RECIEVER;
//---------------------------------------------------------------------------
#endif

Jak widać, zdefiniowałem zarówno funkcję obsługi, jak i odpowiedni program obsługi wiadomości dla mojej wiadomości. Ale kiedy przeglądam go przez debugger (po wysłaniu wiadomości za pomocą przycisku), punkt wykonania nigdy nie wydaje się nie dotyczyć ani mojej funkcji, ani linii obsługi. Z góry dziękuję

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion