Model dziedziczenia z ORM Django

Chcę przechowywać wydarzenia w aplikacji internetowej, z którą się wygłupiam i nie jestem pewien, jakie są zalety i wady każdego z podejść - wykorzystywanie dziedziczenia w znacznym stopniu lub w skromniejszy sposób.

Przykład:

class Event(models.Model):
  moment = models.DateTimeField()

class UserEvent(Event):
  user = models.ForeignKey(User)
  class Meta:
    abstract = True

class UserRegistrationEvent(UserEvent):
  pass # Nothing to add really, the name of the class indicates it's type

class UserCancellationEvent(UserEvent):
  reason = models.CharField()

Wydaje mi się, że tworzę tabele bazy danych jak szalone. Wymagałoby to wielu połączeń, aby wybrać rzeczy i skomplikować zapytania. Ale myślę, że to fajny projekt.

Czy bardziej rozsądne byłoby użycie „bardziej płaskiego” modelu, który ma więcej pól?

class Event(models.Model):
  moment = models.DateTimeField()
  user = models.ForeignKey(User, blank=True, null=True)
  type = models.CharField() # 'Registration', 'Cancellation' ...
  reason = models.CharField(blank=True, null=True)

Dziękuję za komentarze na ten temat.

Philip

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion