Czy możliwe jest uzyskanie wszystkich zmiennych post w ExpressionEngine, tak jak w CodeIgniter?

W kontrolerze w CI można uzyskać wszystkie zmienne postowe, wykonując coś takiego:

$data = $this->input->post();

W EE (zbudowanym z CI przez tych samych ludzi) analogiczna składnia byłaby:

$data = $this->EE->input->post();

Jedynym problemem jest to, że zamiast tablicy ze wszystkimi danymi otrzymujesz logiczną wartość false.

Czy jest jakiś sposób na uzyskanie tablicy wszystkich danych post, używając ExpressionEngine zamiast superglobalnego POST?

Dzięki.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion