Jak wykorzystać przykładowy kod sesji „Core Data with iCloud” 227 w WWDC 2012?

Rozwalam kilka tygodni, aby rozwiązać ten problem ... więc pomóż mi rozwiązać ten problem.

Pobrałem przykładowy kod podstawowych danych za pomocą iCloud z Apple WWDC 2012. i próbowałem użyć go do mojej aplikacji, ale nic nie działało.

oczywiście trochę zmieniłam kod .. ale nie wiem dokładnie, co powinienem zrobić i nie mogę znaleźć żadnej witryny, która o tym mówi i tutoriali ..

Spędziłem już kilka tygodni i jestem zmęczony. Wiem, że to z powodu mojego braku umiejętności.

problem, przed którym stoję, to ...

- (void)asyncLoadPersistentStores {
NSError *error = nil;

if ([self loadLocalPersistentStore:&error]) {
  NSLog(@"Added local store");
} else {
  NSLog(@"Unable to add local persistent store: %@", error);
}

//if iCloud is available, add the persistent store
//if iCloud is not available, or the add call fails, fallback to local storage
BOOL useFallbackStore = NO;
if ([self iCloudAvailable]) {
  if ([self loadiCloudStore:&error]) {
    NSLog(@"Added iCloud Store");

    //check to see if we need to seed data from the seed store
    if (SEED_ICLOUD_STORE) {
      //deleted because SEED_ICLOUD_STORE value is false
    }

    //check to see if we need to seed or migrate data from the fallback store
    NSFileManager *fm = [[NSFileManager alloc] init];
    if ([fm fileExistsAtPath:[[self fallbackStoreURL] path]]) {
      //migrate data from the fallback store to the iCloud store
      //there is no reason to do this synchronously since no other peer should have this data
      dispatch_queue_t globalQueue = dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAULT, 0);
      dispatch_async(globalQueue, ^{
        NSError *blockError = nil;
        BOOL seedSuccess = [self seedStore:_iCloudStore
             withPersistentStoreAtURL:[self fallbackStoreURL]
                       error:&blockError];
        if (seedSuccess) {
          NSLog(@"Successfully seeded iCloud Store from Fallback Store");
        } else {
          NSLog(@"Error seeding iCloud Store from fallback store: %@", error);
          abort();
        }
      });
    }
  } else {
    NSLog(@"Unable to add iCloud store: %@", error);
    useFallbackStore = YES;
  }
} else {
  useFallbackStore = YES;
}

if (useFallbackStore) {
  if ([self loadFallbackStore:&error]) {
    NSLog(@"Added fallback store: %@", self.fallbackStore);

    //you can seed the fallback store if you want to examine seeding performance without iCloud enabled
    //check to see if we need to seed data from the seed store
    if (SEED_ICLOUD_STORE) {
      //deleted
    }
  } else {
    NSLog(@"Unable to add fallback store: %@", error);
    abort();
    }
  }
}

jest to część mojego kodu źródłowego z CoreDataController.m (sesja WWDC 2012 227), a następnie program został zatrzymany, gdy wywołuje metodę „loadLocalPersistentStore” i otrzymałem komunikat o błędzie „Nie znaleziono magazynu lokalnego w pakiecie, jest to prawdopodobnie problem z kompilacją, wykonaj Upewnij się, że plik sklepu jest kopiowany jako zasób pakietu. ”

Domyślam się, że powodem tego jest to, że nie mam pliku localStore.sqlite i fallbackStore.sqlite, jak przykład. więc robi błąd.

ale chociaż pomijam tę część (skomentuj to), nie mogę połączyć się z iCloud, ponieważ teraz mam ten komunikat o błędzie „Nie można dodać sklepu iCloud: Błąd domeny = NSCocoaErrorDomain Code = 134100” Operacja nie mogła zostać zakończona. (Błąd kakaowy 134100.) "UserInfo = 0x1dd93040 {metadata = {NSPersistenceFrameworkVersion = 419;"

Nauczyłem się wielu rzeczy o podstawowych danych za pomocą iCloud na iOS5 i działało to prawie idealnie. ale teraz jestem jak głupiec. nic nie mogę zrobić. proszę pomóż mi.

dziwne jest to, że nie ma kodu, który wpisywałby identyfikator aplikacji iCloud, url coś w przykładowym kodzie z Apple.

Dzięki.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion