Łączenie wielu tabel przy użyciu Entity Framework

Próbuję połączyć 3 tabele za pomocą EF, ale zgłasza błąd, mówiąc

consider swaping conditions on either side of equals

czy ktoś może pomóc

 var billdata = from billtotal in context.billTotals
                  join billcard in context.billClubcards
                    on billtotal.OrderID equals billcard.OrderID

                  join billtender in context.billTenders
                    on billtender.OrderID equals billtotal.OrderID


                  select billtotal;

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion