Jak zaimplementować wywołanie PUT z danymi JSON przy użyciu AJAX i JQuery?

Rozejrzałem się i wypróbowałem wiele różnych metod, ale nie wydaje mi się, aby przekazywać rzeczywiste dane do funkcji mojego kontrolera.

Oto kod:

    var URL = "/Timesheet/Timesheet/UpdateEntry";

    var dataObject = { 'newWeekEntry': newEntry, 'oldWeekEntry': oldEntry };

    alert(JSON.stringify(dataObject));

    $.ajax({
      url: URL,
      type: 'PUT',  
      data: JSON.stringify(dataObject),
      dataType: 'json',
      success: function(result) {
        alert("success?");
      }
    });

newEntry ioldEntry oba są obiektami.

Thealert line wyświetla to (niektóre właściwości zostały usunięte, tylko dla zwięzłości):

{"newWeekEntry":{"MondayHours":2,"TuesdayHours":2,"WednesdayHours":5,"ThursdayHours":5,"FridayHours":"4","SaturdayHours":0,"SundayHours":0},"oldWeekEntry":{"MondayHours":2,"TuesdayHours":2,"WednesdayHours":5,"ThursdayHours":5,"FridayHours":2,"SaturdayHours":0,"SundayHours":0}}

Kiedy debuguję moją akcję kontrolera („UpdateEntry”), dwa parametry są wypełnianeTimesheetEntry domyślne parametry klasy (0).

Czy przekazuję to poprawnie?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion