Jak działa śledzenie zmian w Entity Framework

Biorąc pod uwagę następujący kod, w jaki sposób EF / DbContext wie o zmianie dokonanej wklient obiekt:

<code>class Program
{
  static void Main()
  {
    using(var shopContext = new ShopContext())
    {
      var customer = shopContext.Customers.Find(7);

      customer.City = "Marion";

      customer.State = "Indiana";

      shopContext.SaveChanges();
    }
  }
}

public class ShopContext : DbContext
{
  public DbSet<Customer> Customers { get; set; }
}

public class Customer
{
  public int Id { get; set; }
  public string FirstName { get; set; }
  public string LastName { get; set; }
  public string City { get; set; }
  public string State { get; set; }
}
</code>

Dziękuję Ci

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion