Dodawanie użytkownika lokalnego do lokalnej grupy administracyjnej

Piszę program C #, który ma zostać wypchnięty z laboratoriów, w których pracuję. Program polega na utworzeniu lokalnego konta administratora (itadmin), ustawieniu hasła, ustawieniu hasła, aby nigdy nie wygasło, i dodaniu konta do lokalnej grupy Administratorzy. Program tworzy nowe konto użytkownika i ustawia wszystko poprawnie, ale gdy próbuje dodać je do grupy administracyjnej, otrzymuję wyjątkowy wyjątek. Czy w pierwszej kolejności mam poprawkę do grupy? czego mi brakuje?

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.DirectoryServices;

namespace CreateITAdmin
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        string userName = "itadmin";
        string userPassword = "password";

        Console.WriteLine("Building System Information");
        DirectoryEntry localMachine = new DirectoryEntry("WinNT://.,computer");
        DirectoryEntry newUser = localMachine.Children.Add(userName, "user");
        DirectoryEntry admGroup = new DirectoryEntry("WinNT://./Administrators,group");

        Console.WriteLine("Building User Information");
        newUser.Properties["FullName"].Value = "IT Administrative User";
        newUser.Invoke("Put", new object[] { "UserFlags", 0x10000 });

        Console.WriteLine("Setting User Password");
        newUser.Invoke("SetPassword", new object[] { userPassword });

        newUser.CommitChanges();

        Console.WriteLine("Adding itadmin to Administrators Group");
        admGroup.Invoke("Add", "WinNT://./" + newUser);

        Console.WriteLine("Cleaning Up");
        localMachine.Close();
        newUser.Close();
        admGroup.Close();
      }
      catch (System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException E)
      {
        Console.WriteLine(E.Message.ToString());
        Console.ReadLine();
      }
      catch (System.Runtime.InteropServices.COMException E)
      {
        Console.WriteLine(E.Message.ToString());
        Console.ReadLine();
      }
      catch (System.Reflection.TargetInvocationException E)
      {
        Console.WriteLine(E.Message.ToString());
        Console.ReadLine();
      }
      catch (Exception E)
      {
        Console.WriteLine(E.Message.ToString());
        Console.ReadLine();
      }

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Press Any Key to Continue");
      Console.ReadLine();
      return;
    }
  }
}

Wynik kodu jest poniżej:

Building System Information
Building User Information
Setting User Password
Adding itadmin to Administrators Group
Exception has been thrown by the target of an invocation.

Każdy wgląd byłby bardzo pożądany.

AKTUALIZACJA 1: Z pomocą @ Grumbler85 wyjątek jest wymieniony poniżej:

System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target 
of an invocation. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: A member could not
be added to or removed from the local group because the member does not exist. --- End
of inner exception stacktrace --- at System.DirectoryServices.DirectoryEntry.Invoke
(String methodName,Object[]args) at CreateITAdmin.Program.Main(String[]args)in 
H:\code\CS\CreateITAdmin\CreateITAdmin\Program.cs:line 37

Również z pomocą @ Grumbler85 pracowałem nad aktualizacją użycia biblioteki do System.DirectoryServices.AccountManagement. Wydaje się, że jest dużo łatwiejszy i znacznie prostszy w użyciu. Więcej aktualizacji / szczegółów, które pojawią się w miarę postępu.

Aktualizacja 2: Wiem, że to szybka kontynuacja, ale udało mi się ukończyć aktualizację nowej przestrzeni nazw. Po drobnych błędach związanych z definiowaniem komputera udało mi się pomyślnie utworzyć użytkownika, ustawić hasło, zaktualizować hasło, aby nigdy nie wygasło, i dodać użytkownika do grupy administratorów. Podziękowania dla @ Grumbler85 za aktualizację nowej przestrzeni nazw. Nowy kod jest poniżej:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.DirectoryServices;
using System.DirectoryServices.AccountManagement;

namespace CreateITAdmin
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string userName = "itadmin";
      string userPassword = "IT-Engineering1";
      PrincipalContext systemContext = null;

      try
      {
        Console.WriteLine("Building System Information");
        systemContext = new PrincipalContext(ContextType.Machine, null);
      }
      catch (Exception E)
      {
        Console.WriteLine("Failed to create System Context.");
        Console.WriteLine("Exception: " + E);

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Press Any Key to Continue");
        Console.ReadLine();
        return;
      }

      //Check if user object already exists
      Console.WriteLine("Checking if User Exists.");
      UserPrincipal usr = UserPrincipal.FindByIdentity(systemContext, userName);
      if (usr != null)
      {
        Console.WriteLine(userName + " already exists. Exiting!!");
        Console.ReadLine();
        return;
      }

      //Create the new UserPrincipal object
      Console.WriteLine("Building User Information");
      UserPrincipal userPrincipal = new UserPrincipal(systemContext);
      userPrincipal.Name = userName;
      userPrincipal.DisplayName = "IT Administrative User";
      userPrincipal.PasswordNeverExpires = true;
      userPrincipal.SetPassword(userPassword);
      userPrincipal.Enabled = true;

      try
      {
        Console.WriteLine("Creating New User");
        userPrincipal.Save();
      }
      catch (Exception E)
      {
        Console.WriteLine("Failed to create user.");
        Console.WriteLine("Exception: " + E);

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Press Any Key to Continue");
        Console.ReadLine();
        return;
      }

      GroupPrincipal groupPrincipal = null;
      try
      {
        groupPrincipal = GroupPrincipal.FindByIdentity(systemContext, "Administrators");

        if (groupPrincipal != null)
        {
          //check if user is a member
          Console.WriteLine("Checking if itadmin is part of Administrators Group");
          if (groupPrincipal.Members.Contains(systemContext, IdentityType.SamAccountName, userName))
          {
            Console.WriteLine("Administrators already contains " + userName);
            return;
          }
          //Adding the user to the group
          Console.WriteLine("Adding itadmin to Administrators Group");
          groupPrincipal.Members.Add(userPrincipal);
          groupPrincipal.Save();
          return;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Could not find the group Administrators");
        }
      }
      catch (Exception E)
      {
        Console.WriteLine("Exception adding user to group.");
        Console.WriteLine("Exception: " + E);

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Press Any Key to Continue");
        Console.ReadLine();
      }

      Console.WriteLine("Cleaning Up");
      groupPrincipal.Dispose();
      userPrincipal.Dispose();
      systemContext.Dispose();

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Press Any Key to Continue");
      Console.ReadLine();
      return;
    }
  }
}

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion