Wybierz Dropdown PHP foreach loop z opcjami „optgroup”

Mam menu rozwijane z PHP „foreach”, przez które przechodzę, aby zapełnić wybrane opcje. To działa dobrze. Jednak chciałbym mieć różne podlepki używając opcji „optgroup”. W mojej zwróconej tablicy mam „typ” „niebieski”, „zielony” i „czerwony”. Jak mogę podzielić wybrane opcje na grupy na podstawie albumu $ ['type']?

To jest kod, który mam:

$query = mysql_query("SELECT * FROM background_albums);
$albums = array();
while($row = mysql_fetch_assoc($query)) {
  array_push($albums, $row);
}

<select name="backgroundList" id="backgroundList">
 <? foreach($albums as $album) { ?>
  <option value="<?=($row['id']);?>"><?=$row['title'];?></option>
 <? } ?>
</select>

To jest coś, co chciałbym osiągnąć w pętli foreach:

if ($album['type'] == 'green')...

<optgroup label="Green Backgrounds">
   <option>1</option>
   <option>2</option>
   <option>3</option>
   <option>4</option>
</optgroup>

if ($album['type'] == 'blue')...

<optgroup label="Blue Backgrounds">
   <option>5</option>
   <option>6</option>
   <option>7</option>
   <option>8</option>
</optgroup>

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion