Wciśnięty stan przycisku Android

Śledziłem samouczek, który wyjaśnia, jak używać tła dla przycisku z różnymi stanami, ale wydaje się, że nie działa: S

Oto mój kod:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:drawable="@drawable/boutonn" android:state_window_focused="false"/>
  <item android:drawable="@drawable/boutonnpousse" android:state_pressed="true"/>
  <item android:drawable="@drawable/boutonnpousse" android:state_focused="true"/>
  <item android:drawable="@drawable/boutonn" android:state_focused="false" 
  android:state_pressed="false" />

</selector>

To jest kod XML, który umieściłem w moim folderze do rysowania. Oto część xml działania, które używa tych przycisków:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@drawable/backgrounddd"
  android:orientation="vertical" >

      <Button
        android:id="@+id/bNoteRemind"
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="100dp"
        android:layout_gravity="center"
        android:background="@drawable/imagebutton1" /> 
  ...

A oto klasa java:

public class MenuPrincipal extends Activity {

  Button NoteRemind;     

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    // TODO Auto-generated method stub
    super.onCreate(savedInstanceState);

    //on lui associe le layout menuprincipal.xml
    setContentView(R.layout.menuprincipal);

    NoteRemind = (Button) findViewById(R.id.bNoteRemind);   

    // Si on choisit de rédiger une nouvelle task on va être rediriger sur l'activité NoteReminder

    NoteRemind.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

      public void onClick(View v) {
        // TODO Auto-generated method stub

        //On créé l'Intent qui va nous permettre d'afficher l'autre Activity
        //Mettez le nom de l'Activity dans la quelle vous êtes actuellement pour le premier parametre
        v.setPressed(true);

        Intent intent = new Intent(MenuPrincipal.this, NoteReminder.class);
        //Intent intent = new Intent(MenuPrincipal.this, Teste2.class);
        //On démarre l'autre Activity
        startActivity(intent);


      }
    }); ....

Przycisk wyświetla się dobrze, ale gdy go naciskam, nie pokazuje wciśniętego obrazu: s Nie rozumiem, co robię źle!

Czy ktoś gdzieś widzi błąd?

Gdzie powinienem umieścić te linie? Umieściłem je w moim przycisku xml

  <Button
    android:id="@+id/bNoteRemind"
    android:layout_width="100dp"
    android:layout_height="100dp"
    android:layout_gravity="center"
    android:background="@drawable/imagebutton1"
    android:focusable="true"
    android:focusableInTouchMode="true" />

Ale teraz moje tło przycisku zmieniło się na wciśnięty obraz bez naciskania go: p i to się nie zmienia

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion