JSF: Problemy z przesyłaniem plików za pomocą komponentu Icefaces

Próbuję się dostaćFileUpload funkcja współpracująca z Icefacesace: fileEntry ale mójfileUploadListener na serwerze nie jest wywoływany, oto kod:

kawałek xhtml:

<code><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
   xmlns:ace="http://www.icefaces.org/icefaces/components"
   xmlns:ice-cc="http://www.icesoft.com/icefaces-composite-comps"
   xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
   xmlns:ice="http://www.icesoft.com/icefaces/component">
<h:head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/xmlhttp/css/rime/rime.css"/>
</h:head>
<h:body>
  <h:form enctype="multipart/form-data">
    <ace:fileEntry id="fileEntryComp"
            label="File Entry"
            relativePath="uploaded"
            fileEntryListener="#{fileUpload.uploadFile}"/>
    <h:commandButton value="Upload File"/>
  </h:form>
</h:body>
</html>
</code>

kawałek java

<code>public void uploadFile(FileEntryEvent event)
  {
    FileEntry fileEntry = (FileEntry) event.getSource();
    FileEntryResults results = fileEntry.getResults();
    for (FileEntryResults.FileInfo fileInfo : results.getFiles())
    {
      if (fileInfo.isSaved())
      {
        log.debug("########### FILE IS SAVED ########");
      }
    }
  }
</code>

Informacje dziennika:

<code>  FINE lifecycle    - Entering RestoreViewPhase
FINE lifecycle    - New request: creating a view for /trade_entry/UploadBlotter.xhtml
FINE application   - URL pattern of the FacesServlet executing the current request .jsp
FINE application   - URL pattern of the FacesServlet executing the current request .jsp
FINE application   - Created component with component type of 'javax.faces.ViewRoot'
FINE application   - Created new view for /trade_entry/UploadBlotter.xhtml
FINE application   - RenderKitId for this view as determined by calculateRenderKitId HTML_BASIC
FINE lifecycle    - Exiting RestoreViewPhase
FINE timing      - [TIMING] - [2ms] : Execution time for phase (including any PhaseListeners) -> RESTORE_VIEW 1
FINE lifecycle    - render(com.sun.faces.context.FacesContextImpl@1dc6429)
FINE lifecycle    - Entering RenderResponsePhase
FINE lifecycle    - About to render view /trade_entry/UploadBlotter.xhtml
FINE application   - Building View: /trade_entry/UploadBlotter.xhtml
FINE application   - Created component with component type of 'javax.faces.Output'
FINE component    - /trade_entry/UploadBlotter.xhtml @7,9 <h:head> Component[-1351329185_508ba5ae] Created: javax
.faces.component.UIOutput
FINE application   - Created component with component type of 'javax.faces.Output'
FINE component    - /trade_entry/UploadBlotter.xhtml @10,9 <h:body> Component[-1351329185_508ba588] Created: java
x.faces.component.UIOutput
FINE application   - Created component with component type of 'javax.faces.HtmlForm'
FINE component    - /trade_entry/UploadBlotter.xhtml @11,13 <h:form> Component[-1351329185_508ba5e2] Created: jav
ax.faces.component.html.HtmlForm
FINE application   - Created component with component type of 'org.icefaces.ace.component.FileEntry'
FINE application   - Created component with component type of 'javax.faces.Output'
FINE application   - Created component with component type of 'javax.faces.ComponentResourceContainer'
FINE application   - Created component with component type of 'javax.faces.Output'
FINE application   - Created component with component type of 'javax.faces.Output'
FINE component    - /trade_entry/UploadBlotter.xhtml @15,70 <ace:fileEntry> Component[-1351329185_508ba5fc] Creat
ed: org.icefaces.ace.component.fileentry.FileEntry
FINE application   - Created component with component type of 'javax.faces.HtmlCommandButton'
FINE component    - /trade_entry/UploadBlotter.xhtml @16,47 <h:commandButton> Component[-1351329185_508ba5c9] Cre
ated: javax.faces.component.html.HtmlCommandButton
FINE application   - Created component with component type of 'javax.faces.ComponentResourceContainer'
FINE component    - No renderer-type for component j_id1
FINE component    - No renderer-type for component javax_faces_location_BODY
FINE application   - Rendering View: /trade_entry/UploadBlotter.xhtml
FINE component    - No renderer-type for component javax_faces_location_HEAD
FINE application   - URL pattern of the FacesServlet executing the current request .jsp
FINE application   - URL pattern of the FacesServlet executing the current request .jsp
FINE application   - URL pattern of the FacesServlet executing the current request .jsp
FINE application   - URL pattern of the FacesServlet executing the current request .jsp
FINE application   - URL pattern of the FacesServlet executing the current request .jsp
FINE application   - URL pattern of the FacesServlet executing the current request .jsp
FINE application   - URL pattern of the FacesServlet executing the current request .jsp
FINE application   - URL pattern of the FacesServlet executing the current request .jsp
FINE application   - URL pattern of the FacesServlet executing the current request .jsp
FINE application   - URL pattern of the FacesServlet executing the current request .jsp
FINE component    - No renderer-type for component _captureFileOnsubmit
FINE application   - Begin writing marker for viewId /trade_entry/UploadBlotter.xhtml
FINE application   - End writing marker for viewId /trade_entry/UploadBlotter.xhtml
FINE application   - URL pattern of the FacesServlet executing the current request .jsp
FINE application   - URL pattern of the FacesServlet executing the current request .jsp
FINE application   - Begin writing marker for viewId /trade_entry/UploadBlotter.xhtml
FINE application   - End writing marker for viewId /trade_entry/UploadBlotter.xhtml
FINE lifecycle    - Exiting RenderResponsePhase
</code>

Teraz, w obecnym stanie, mogę otworzyć popup nawigacji systemu plików i mogę wybrać plik, ale potemfileUploadListener powinien zostać trafiony, ale w tej chwili tak się nie dzieje, również jestem w stanie uzyskać pewne dane, które ustawiam po stronie serwera, więc wyjazd na serwer działa tylko z problemem, jaki mamfileUploadListener nie jest trafiony, jakieś sugestie?

Aktualizacja Nadal szukam odpowiedzi, ponieważ nie udało mi się pomyślnie przesłać pliku na serwer.

Aktualizacja 2 Teraz dostajęContent is not allowed in prolog wyjątek, nie jestem pewien, co to dokładnie oznacza, tutaj jest stacktrace:

<code>  ERROR [Faces Servlet] - Servlet.service() for servlet Faces Servlet threw exception: javax.faces.view.facelets.Facele
tException: Error Parsing /trade_entry/UploadBlotter.xhtml: Error Traced[line: 2] Content is not allowed in prolog.
    at com.sun.faces.facelets.compiler.SAXCompiler.doCompile(SAXCompiler.java:417) [:2.1.7-SNAPSHOT]
    at com.sun.faces.facelets.compiler.SAXCompiler.doMetadataCompile(SAXCompiler.java:400) [:2.1.7-SNAPSHOT]
    at com.sun.faces.facelets.compiler.Compiler.metadataCompile(Compiler.java:130) [:2.1.7-SNAPSHOT]
    at com.sun.faces.facelets.impl.DefaultFaceletFactory.createMetadataFacelet(DefaultFaceletFactory.java:327) [:2.1.7-SNAPSHOT]
    at com.sun.faces.facelets.impl.DefaultFaceletFactory.access$200(DefaultFaceletFactory.java:93) [:2.1.7-SNAPSHOT]
    at com.sun.faces.facelets.impl.DefaultFaceletFactory$2.newInstance(DefaultFaceletFactory.java:166) [:2.1.7-SNAPSHOT]
    at com.sun.faces.facelets.impl.DefaultFaceletFactory$2.newInstance(DefaultFaceletFactory.java:164) [:2.1.7-SNAPSHOT]
    at com.sun.faces.facelets.impl.DefaultFaceletCache$2.newInstance(DefaultFaceletCache.java:94) [:2.1.7-SNAPSHOT]
    at com.sun.faces.facelets.impl.DefaultFaceletCache$2.newInstance(DefaultFaceletCache.java:89) [:2.1.7-SNAPSHOT]
    at com.sun.faces.util.ExpiringConcurrentCache$1.call(ExpiringConcurrentCache.java:99) [:2.1.7-SNAPSHOT]
</code>

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion