co zostało zrobione, gdy URL.openconnection ()?

Chcę wiedzieć, co zostało zrobione, gdy URL.openconnection ().
zrobiłem taki test:

public static void main(String[] args) {
  //  testConnection("http://www.google.com");
  testConnection("http://219.09.34.23.1");
}

private static void testConnection(final String _url) {
  new Thread(new Runnable() {
    String strurl = _url;
    long starttime = 0;
    long endtime = 0;

    public void run() {
      try {
        System.out.println("open:" + strurl);

        starttime = System.currentTimeMillis();
        System.out.println("starttime:" + starttime);

        URL url = new URL(strurl);
        HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url
            .openConnection();

        endtime = System.currentTimeMillis();
        System.out.println("openConnection endtime:" + endtime);
        System.out
            .println("spend:" + (endtime - starttime) + " ms");

        conn.connect();
        endtime = System.currentTimeMillis();
        System.out.println("connect endtime2:" + endtime);
        System.out
            .println("spend:" + (endtime - starttime) + " ms");

        conn.getResponseCode();
        endtime = System.currentTimeMillis();
        System.out.println("endtime3:" + endtime);
        System.out
            .println("spend:" + (endtime - starttime) + " ms");
      } catch (MalformedURLException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();

        endtime = System.currentTimeMillis();
        System.out.println("MalformedURLException endtime:"
            + endtime);
        System.out
            .println("spend:" + (endtime - starttime) + " ms");
      } catch (IOException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();

        endtime = System.currentTimeMillis();
        System.out.println(" IOException endtime:" + endtime);
        System.out
            .println("spend:" + (endtime - starttime) + " ms");
      }

    }
  }).start();
}

kiedy uruchamiam testConnection („http://www.google.com”), wszystko jest w porządku.
kiedy uruchomię testConnection („http: //219.09.34.23.1”), „219.09.34.23.1” jest przypadkowym ip, który może nie istnieje, napisałem to, drukuje to:

open:http://219.09.34.23.1
starttime:1338978920350
openconnection endtime:1338978920355
spend:5 ms

  java.net.UnknownHostException: 219.09.34.23.1 
  at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source) 
  at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source) 
  at java.net.Socket.connect(Unknown Source) 
  at java.net.Socket.connect(Unknown Source) 
  at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source) 
  at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source) 
  at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source) 
  at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(Unknown Source) 
  at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source) 
  at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source) 
  at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(Unknown Source) 
  at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(Unknown Source) 
  at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(Unknown Source) 
  at Main$1.run(Main.java:37) 
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

IOException endtime:1338978920393
spend:43 ms

oznacza to, że spędził 5 ms na uruchomieniu openconnection i spędził 43ms na znalezieniu nieznanego hosta, moim problemem jest to, co zostało zrobione, gdy URL.openconnection () jako „219.09.34.23.1” jest nieznanym hostem? Dzięki za pomoc!

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion