Wyniki wyszukiwania dla "stringstream"

8 odpowiedzi

Wyodrębnij wiele słów do jednej zmiennej łańcuchowej

2 odpowiedź

Jak używać ciągu znaków do oddzielania ciągów oddzielonych przecinkami [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak powtarzać słowa ciągu? [/questions/236129/how-do-i-iterate-over-the-words-of-a-string] 76 odpowiedzi Mam następujący kod: std::string str = "abc def,ghi"; std::stringstream ss(str); string token; ...