Wyniki wyszukiwania dla "python-2.6"

3 odpowiedź

Robi, Z open () nie działa z pythonem 2.6

Próbuję użyć "Z open ()" z pythonem 2.6 i podaje błąd (błąd składniowy), podczas gdy działa poprawnie z pythonem 2.7.3 Czy brakuje mi czegoś lub im...

2 odpowiedź

Jak „przeładować” funkcję drukowania pythona „globalnie”?

Używam Pythona 2.6.6 i muszę przeciążyć domyślną funkcję drukowania Pythona. Muszę to zrobić, ponieważ ten kod może być używany w systemie, w którym wbudowan...

2 odpowiedź

Iteruj przez foldery, a następnie podfoldery i drukuj nazwy plików ze ścieżką do pliku tekstowego

4 odpowiedź

Czy bin () może być przeciążony, jak oct () i hex () w Pythonie 2.6?

W Pythonie 2.6 (i wcześniejszym)

2 odpowiedź

Odczyt / zapis do podprocesu Popen ()

Próbuję porozmawiać z procesem potomnym za pomocą wywołania python subprocess.Popen (). W moim prawdziwym kodzie implementuję typ IPC, więc chcę napisać troc...

8 odpowiedzi

Rekurencyjnie konwertuj wykres obiektu Pythona na słownik

Próbuję przekonwertować dane z prostego wykresu obiektowego na słownik. Nie potrzebuję informacji o typie ani metod i nie muszę być w stanie ponownie przekon...

5 odpowiedzi

Wyrażenie regularne pasujące do rozdzielonej przecinkami listy klucz = wartość, gdzie wartość może zawierać przecinki

Mam naiwny „parser”, który po prostu robi coś takiego:

1 odpowiedź

wstawka pyodbc do sql

Używam MS SQL express db. Mogę łączyć i pobierać dane. Ale wstawianie danych nie działa:

2 odpowiedź

Dlaczego Python ma funkcję formatowania, a także metodę formatowania

4 odpowiedź

AttributeError: obiekt „module” nie ma atrybutu „pydebug”

Podczas próby uruchomienia skryptu Pythona pojawia się błąd