Wyniki wyszukiwania dla "powershell-v3.0"

3 odpowiedź

ConvertTo-JSON tablicę z pojedynczym elementem

Próbuję utworzyć tablicę serializowaną JSON. Gdy ta tablica zawiera tylko jeden element, otrzymuję ciąg, a nie tablicę ciągów (w JSON).Wiele elementów (dział...

0 odpowiedzi

Jak kolejkować inny TFS (2012) Zbuduj z TFS Buduj I przekazuj parametry procesu?

1 odpowiedź

spróbuj, złapanie uchybień wydaje się działać

Mam następujący kod, który, jak sądziłem, pozwoli mi wykryć błąd i zamiast wygenerować błąd zapisu „Wystąpił błąd”.Niestety nadal wyświetla się błąd „Nie moż...

1 odpowiedź

Skrypt Powershell do monitorowania stanu i wysyłania wyników e-mail

6 odpowiedzi

Get-Content - czekaj, nie działa zgodnie z opisem w dokumentacji

3 odpowiedź

PowerShell brakuje terminatora: „

4 odpowiedź

Jak wywołać bezproblemową metodę ogólną z Powershell v3?

Na przykład mam obiekt .NET

1 odpowiedź

Próbuję pobrać plik zip z linku internetowego z PowerShell

Ok, próbuję pobrać plik z łącza internetowego, którego używamy z PowerShell. Pobieraj plik zip, w którym początek nazwy jest zawsze taki sam, ale środkowa cz...

4 odpowiedź

Określ, czy skrypt jest uruchomiony ukryty

1 odpowiedź

Porównywanie plików CSV w PowerShell za pomocą Porównaj obiekt

Jestem nowym użytkownikiem PowerShell i mam mały problem ze skryptem, który stworzyłem, aby porównać dwa pliki csv. Pierwszy csv zawiera tylko jedną kolumnę ...