Jak monitorować etapy potoku w OmniThreadLibrary?

Czy można jakoś monitorować zadania rurociągu? Próbowałem dodawać monitory do każdego takiego zadania

FPipeline := Parallel.Pipeline()
  .Stage(StageWorker1, Parallel.TaskConfig.MonitorWith(MyMonitor))
     .NumTasks(MaxReadThreadCount)
  .Stage(StageWorker2, Parallel.TaskConfig.MonitorWith(MyMonitor))
  .Run();

ale uzyskanie wyjątku „Zadanie może być monitorowane tylko za pomocą jednego monitora” (jak rozumiem, dzieje się tak, ponieważ wewnętrzny ukryty monitor jest już zainstalowany na etapach potoku).

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion