Wyniki wyszukiwania dla "google-apps-script"

3 odpowiedź

Obsługa plików cookie w skrypcie Google Apps - Jak wysyłać pliki cookie w nagłówku?

Próbuję napisać prosty skrypt, który pobiera tekst ze strony internetowej i przetwarza ten ciąg. Ale ta strona wymaga ode mnie zalogowania. Udało mi się zalo...

3 odpowiedź

Problem z getLastRow ()

Mam problem z getLastRow (). Myślałem, że ta funkcja ma zwrócić ostatni wiersz zawierający dane. Ale ponieważ arkusz, nad którym pracuję, ma o wiele więcej w...

3 odpowiedź

Skrypt Aplikacji Google UrlFetchApp z JSON Payload

Próbuję POST do usługi sieciowej, która spodziewa się, że JSON będzie ładunkiem za pomocą skryptu Google Apps. Używam następującego kodu:

3 odpowiedź

Skrypt Google: warunkowo kopiuje wiersze z jednego arkusza kalkulacyjnego na inny

2 odpowiedź

Jak usunąć puste strony w dokumencie wielostronicowym?

2 odpowiedź

Nieoczekiwany wyjątek po serializowaniu kontynuacji

Dostaję ten błąd: nieoczekiwany wyjątek przy serializowaniu kontynuacji (niewiele pomocy)Jest to spowodowane przez FetchUrlApp.fetch (); połączenie. Używam s...

2 odpowiedź

Pobieranie wiersza kursora / kolumny z arkusza kalkulacyjnego Google za pomocą metody Javascript

W dniu 29 marca 2010 r. Jason Hale chciał użyć lokalizacji kursora arkusza kalkulacyjnego, aby wybrać adres e-mail dla aplikacji Javascript, którą pisał - Zo...

3 odpowiedź

Skrypt Aplikacji Google - Wyślij e-mail na podstawie daty w komórce

9 odpowiedzi

Skąd mam wiedzieć, czy komórki arkusza kalkulacyjnego są scalane za pomocą skryptu aplikacji google

3 odpowiedź

Jak mogę dezaktywować wiadomości e-mail z liczników GMail?