Skrypt Aplikacji Google UrlFetchApp z JSON Payload

Próbuję POST do usługi sieciowej, która spodziewa się, że JSON będzie ładunkiem za pomocą skryptu Google Apps. Używam następującego kodu:

var options =
{
  "method" : "post",
  "contentType" : "application/json",
  "headers" : {
    "Authorization" : "Basic <Base64 of user:password>"  
  },
  "payload" : { "endDate": "2012-06-03" }
};

var response = UrlFetchApp.fetch("http://www.example.com/service/expecting/json", options);

Na serwerze strona Dostaję następujący błąd:

WARN [facade.SettingsServlet] 04 Jun 2012 15:30:26 - Unable to parse request body: endDate=2012-06-03
net.liftweb.json.JsonParser$ParseException: unknown token e

Zakładam, że serwer oczekuje

{ "endDate": "2012-06-03" }

zamiast

endDate=2012-06-03

ale nie wiem, jak to zrobić UrlFetchApp.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion