Wyniki wyszukiwania dla "fileset"

2 odpowiedź

Jak mogę wydrukować zestaw plików w pliku, po jednej nazwie na linię?

1 odpowiedź

Ant, pobierz zestaw plików ze zdalnego komputera

Jak czytałem, mrówka nie zapewnia atrybutu „zbiór plików” podczas pobierania plików ze zdalnego komputera za pomocą zadania scp. Działa podczas wysyłania pli...

2 odpowiedź

nAnt Usuwanie plików starszych niż 7 dni