Wyniki wyszukiwania dla "code-first-migrations"

2 odpowiedź

Nie można usunąć atrybutu tożsamości z PK

Muszę zmienić typ danych klucza podstawowego na jednej z moich tabel na ciąg z int (nie powiedziałem, że CHCĘ ...). Migracja generuje ten bit kodu:

3 odpowiedź

Mapowanie widoków bazy danych do kodu EF 5.0 Najpierw w / Migracje

Próbuję odwzorować widok SQL na encję w kodzie EF 5.0 Najpierw w / Migracje, aby wyświetlić podstawowe informacje na stronie bez konieczności wysyłania zapyt...

6 odpowiedzi

Jak cofnąć ostatnie polecenie dodawania migracji?