Wyniki wyszukiwania dla "azure-cdn"

3 odpowiedź

Jak utworzyć CDN w Windows Azure

Próbuję dostarczyć plik za pośrednictwem CDN. Stworzyłem Blob i przesłałem do niego plik. Teraz chcę użyć CDN do dostarczenia go zgodnie z dokumentami Azure ...

4 odpowiedź

hosting czcionek na wsparcie azure cdn - CORS

Nie mogę udostępnić czcionek hostowanych w pamięci Azure Blob w postaci azure cdn pracującej w IE lub Firefox.Uważam, że jest to spowodowane problemami międz...

3 odpowiedź

Azure CDN - Włączanie kompresji HTTP - Hostowana rola sieci Web

Ma kogoś z powodzeniemskonfigurowany Azure CDN do kompresji HTTP korzystając z roli hostowanej w sieci? Mamy problemy z kompresowaniem treści HTTP na serwera...