Dynamiczne dodawanie etykiet do formularza użytkownika = pusty formularz użytkownika

Próbuję dynamicznie dodawać przyciski do formularza użytkownika, ale formularz użytkownika jest pusty. Uprościłem istotę kodu w miarę możliwości w celu sprawdzenia błędów (nie to, że mi pomogło)

<code>Sub addLabel()
UserForm2.Show  
Dim theLabel As Label
Dim labelCounter As Integer

For labelCounter = 1 To 3
  Set Label = UserForm2.Controls.Add("Forms.Label.1", "Test" & labelCounter, True)
  With theLabel
    .Caption = "Test" & labelCounter
    .Left = 10
    .Width = 50
    .Top = 10
  End With
End Sub
</code>

Czy można sprawdzić, czy przyciski zostały dodane, ale są niewidoczne? Albo dlaczego nie są dodawane. Każda pomoc bardzo doceniana.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion