Zdarzenie onclick nie zostało wyzwolone, gdy uruchomiono onchange tuż przed

mam tutaj zabawny problem.

Mam powiązanie tekstowe z wydarzeniem onchange. Następnie mam przycisk powiązany ze zdarzeniem onclick.

Tekst wprowadzany do pola tekstowego jest przetwarzany, gdy w polu tekstowym zostanie wywołane zdarzenie onchange. Zwykle dzieje się tak, gdy klikam coś poza polem tekstowym.

To, co zrobiłem, było następujące:

Wpisałem tekst do pola tekstowego.Zaraz po wpisaniu klikam przycisk, aby uruchomić zdarzenie onclick na przyciskuNic się nie dzieje, ale zdarzenie onchange w obszarze tekstowym zostało wyzwolone, gdy kliknąłem przycisk, ale zdarzenie onclick na samym przycisku nie zostaje uruchomione.

Czemu? Spodziewałem się, że uruchomię zarówno onchange, jak i onclick. Czy jest coś, co muszę zrobić, aby kliknięcie przycisku nie „zgubiło się”. Zdałem sobie sprawę, że muszę kliknąć dwa razy, ponieważ pierwsze kliknięcie powoduje zmianę tekstu na stronie, a następnie drugie kliknięcie uruchamia kliknięcie przycisku.

Poniższy kod pokazuje przykład, po prostu wypróbuj poniższy kod. Wpisz tekst, a następnie bezpośrednio kliknij ten przycisk. Pojawi się tylko popup „textarea”.

<textarea onchange="processText();" name="mytext"></textarea>
<button onclick="processButton();">Hello</button>
<script language="Javascript">
  function processText()
  {
    alert( 'textarea');
  }

  function processButton()
  {
    alert( 'button');
  }
</script>

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion