Jak programowo przyciągnąć aplikację w systemie Windows 8?

w jaki sposób programowo ustawić aplikację Windows 8 na przyciąganie widoku? Co się stanie, jeśli rozdzielczość ekranu wynosi 1024, gdzie przyciąganie nie jest dozwolone? Czy wystąpi wyjątek podczas wywoływania tej funkcji?

questionAnswers(1)

plikację Windows 8 na przyciąganie widoku?

Wydaje się, że nie jest to możliwe. Proszę odnieść się do następującego linku.

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/winappsuidesign/thread/263b39dd-89d4-4f39-96dc-596a500fa10a

yourAnswerToTheQuestion